Bezpríznakovosť
Tlačivo o bezpriznakovosti.pdf 147.27 KB

Návod  na registráciu
Navod ako sa zaregistrovat a hlasovat_Čerstvé hlavičky.pdf 541.84 KB
4.ročník
Záväzná prihláška do školy v prírode pre
Škola v prírode_4.ročník.docx 11.9 KB

Záväzná prihláška do školy v prírode pre prípravný ročník, MŠ a ZŠ pre 1,2,3. ročník
Škola v prírode.docx 11.66 KB

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem