Projekty

V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do niekoľkých projektov. Hlavnými cieľmi týchto projektov sú:
  • vytvárať podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovanie,
  • zlepšiť študijné výsledky žiakov v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti,
  • povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu a postoju k prostrediu, v ktorom žijú,
  • motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu celkovo,
  • spopularizovať a rozšíriť kvalitnú výučbu vonku na Slovensku. Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem