Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 
 
Rada školy má 11 členov. 
Členmi rady školy sú: 
a) štyria zvolení zástupcovia rodičov, z toho traja za ZŠ a jeden za MŠ 

b) jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ 

c) jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ 

d) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 

e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem