CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Dňa 18. mája 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom
Testovanie 5  2022
Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka základných škôl v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).
Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.
 
Informácie k Testovaniu 5  2022 nájdete na stránke www.nucem.sk.
Harmonogram T5.png 186.51 KB

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem