Všetky informácie a tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (MŠ) v školskom roku 2022/2023 nájdete: https://zsmsnkp4.sk/pages/zapis-materska-skola
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx 246.66 KB

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
Potvrdenie lekára pre MŠ.docx 248.01 KB

Vyhlásenie zákonného zástupcu k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Vyhlásenie zákonného zástupcu pre MŠ.docx 247.38 KB

Žiadosť o prerušenie dochádzky.pdf 266.23 KB
Žiadosť o odpustenie školného.pdf 102.21 KB
Informovaný súhlas - depistáž.pdf 234.73 KB

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem