Primárne vzdelávanie            
 
I.A  Mgr. Iveta Kučová  1. pavilón, prízemie
I.B  Mgr. Jana Lešková  1. pavilón, prízemie
II.A  Mgr. Silvia Pariláková  1. pavilón, poschodie
II.B  PaedDr. Andrea Vojtášova  1. pavilón, poschodie
III.A  PhDr. Blanka Vasková   4. pavilón, poschodie
III.B  Mgr. Andrea Kašprišinová  4. pavilón, poschodie
IV.A  Mgr. Martina Vaščáková   4. pavilón, poschodie
IV.B Mgr. Monika Ficeriová   4. pavilón, poschodie 


  Nižšie stredné vzdelávanie       
 
V.A Mgr. Monika Križanová  4. pavilón, poschodie
V.B  PhDr. Tomáš Grančay  4. pavilón, poschodie 
VI.A  Mgr. Júlia Imrichová  3. pavilón, poschodie
VII.A  Mgr. Ján Novák  3. pavilón, poschodie
VII.B  Mgr. Stanislav Bucko  3. pavilón, poschodie
VIII.A  Mgr. Vladimír Lenz   3. pavilón, prízemie
VIII.B  RNDr. Marián Širý  3. pavilón, prízemie
IX.A  PaedDr. Iveta Háberová   3. pavilón, prízemie


Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem