Školský rok 2022/2023

Forma výchovy a vzdelávania: 
  • Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, poskytuje predprimárne vzdelávanie  deťom v čase od 06:30 hod. - do 17:00 hod.
Počet prevádzkovaných tried s výchovným jazykom slovenským:  

I.trieda  -    lienky         2 - 3 ročné deti  
  • Mgr. Adriena Krescanková
  • Bc. Sidónia Birošová -  triedna učiteľka, AJ, Vv
  • Mgr. Tatiana Serafín - pomocná vychovávateľka 

II.trieda  -   motýliky     3 - 4 ročné deti
  • Mgr. Katarína Dugasová - triedna učiteľka, administrátor fb stránky pre MŠ
  • Mgr. Veronika Ondrušová - inštruktorka plaveckého a lyžiarského výcviku

III.trieda -    žabky         5 - 6 ročné deti
  • Mgr. Zuzana Maruščaková - triedna učiteľka, AJ, Jolly Phonics
  • Mgr. Soňa Hadbavná - AJ, Jolly Phonics

IV.trieda -    veveričky         6 ročné deti
  • Mgr. Zuzana Veľasová - triedna učiteľka
  • PaedDr. Júlia Oľšavská PhD. - zástupkyňa pre materskú školu

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem