Vedenie školy                   

 
Riaditeľka školy: PaedDr. Rodáková,  Renáta
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Janeková, Viktória
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Eštočinová, Silvia
Zástupkyňa pre materskú školu:  PaedDr. Oľšavská, Júlia PhD. 
 
Rozšírené vedenie školy
 
Vedúca ŠKD : Šefčíková, Bibiána
Predseda Rady školy : RNDr. Širý, Marián

Vedúca školskej jedálne : Zápotocká, Mária, DiS.
Tajomníčka školy : Ing. Bičejová, Ľuba, PhD. 
Účtovníčka: Ing. Haľková, Milena
Referent PaM: Mgr. Mihálik, Peter
 

Učitelia pre primárne vzdelávanie

 
Mgr. Kašprišinová, Andrea   I. stupeň špeciálny pedagóg
Mgr. Kučová, Iveta  I. stupeň 
Mgr. Lešková, Jana  I. stupeň
Mgr. Ficeriová, Monika   anglický jazyk
PhDr. Vasková, Blanka  I. stupeň špeciálny pedagóg
PaedDr. Vojtášová, Andrea   I. stupeň špeciálny pedagóg
Mgr. Pariláková, Silvia I. stupeň 
Mgr. Janeková, Viktória  anglický jazyk

Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie


Mgr. Bucko, Stanislav  - telesná výchova, občianska náuka
PaedDr. Bereščíková, Miroslava-  slovenský jazyk a literatúra , hudobná výchova
Mgr. Eštočinová, Silvia  - slovenský jazyk a literatúra, dejepis
PhDr. Grančay, Tomáš  - nemecký jazyk, dejepis
PaedDr. Háberová, Iveta  - slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
Mgr. Imrichová, Júlia  - fyzika, technika, špeciálny pedagóg
Mgr. Kľučárová, Mária  - matematika, technika 
Mgr. Križanová, Monika  - matematika, technika
Mgr. Lenz, Vladimír  - geografia, biológia, etika , špeciálny pedagóg
Mgr. Mišenko, Vladimír  - matematika, technika, špeciálny pedagóg
Mgr. Novák, Ján  - telesná výchova
Mgr. Slováková, Mária  - náboženská výchova
RNDr. Širý, Marián  - chémia, špeciálny pedagóg 
PaedDr. Vozáriková, Mária  - fyzika, technika
Mgr. Zacharová, Magdaléna  - náboženská výchova
Mgr. Vaščáková, Martina  - matematika

Pedagogickí asistenti

Mgr. Marhevková Šimková, Erika
Mgr. Kalii, Yurii


Mgr. Melník Bačková, Ivana školský logopéd I. stupeň
Mgr. Turčíková, Silvia školský logopéd
Mgr. Petrušková, Martina školský špeciálny pedagóg
Mgr. Feňušová, Aniela  školský logopéd I. stupeň 


Technicko - hospodárski zamestnanci

 
Školník
Štefaníková, Daniela

Údržbár
Štofanko, Peter


Upratovačky
Bc. Foltínová, Petra

Čižmariková, Zuzana  
Holovičová,Terézia
Kapcová, Marta
Palenčárová, VeronikaTáto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem