Vedenie školy                   

 
Riaditeľka školy: PaedDr. Rodáková,  Renáta
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Janeková, Viktória
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Silvia Eštočinová
Zástupkyňa pre materskú školu: PaedDr. Júlia Oľšavská PhD.
 
Rozšírené vedenie školy
 
Vedúca ŠKD : Šefčíková, Bibiána
Predseda Rady školy : RNDr. Širý, Marián

Vedúca školskej jedálne : Zápotocká, Mária, DiS.
Tajomníčka školy : Ing. Bičejová, Ľuba, PhD. 
Účtovníčka: Ing. Milena Haľková
Referent PaM: Mgr. Peter Mihálik

Učiteľky pre predprimárne vzdelávanie 

Mgr. Dugasová, Katarína
Mgr. Hadbavná, Soňa
Mgr. Maručšaková, Zuzana
Mgr. Ondrušová, Veronika
Bc. Birošová, Sidóna
Mgr. Adriena Krescanková
Mgr. Zuzana Veľasová
Mgr. Serafin, Tatiana
PaedDr. Júlia Oľšavská PhD. 

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem