PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV NA NAŠEJ ŠKOLE
V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023


1. STUPEŇ

Lego krúžok – Nie je hranie ako hranie. Skladanie Lego kociek podľa návodu alebo bez
návodu, podľa obrázkov alebo s využitím vlastnej fantázie – všetky spôsoby sú kreatívne. Z
Lega je možné postaviť model prakticky čohokoľvek, napríklad automobilov, vlakov, domov,
hradov, zámkov, sôch, vesmírnych plavidiel aj funkčných robotov. Krúžok v škole povedie pani
učiteľka Silvia Pariláková.

Výtvarný krúžok - „Pravý, naozaj veľký talent nachádza najväčšie šťastie v tvorbe svojho
diela.“ A preto dovoľte svojim deťom byť šťastnými a vyjadriť svoj talent na našom
umeleckom krúžku. Vaše dieťa bude mať dostatočný priestor prejaviť sa, zdokonaliť sa a
naučiť sa novým výtvarným technikám. Krúžok povedie pani učiteľka Iveta Kučová.

Počítačový krúžok - Informatika patrí k základom súčasného vzdelania. Objavovať počítače
a ich možnosti, prácu s internetom, aplikáciami a rôznymi programami sa môžu vaše deti učiť
aj na našom krúžku, ktorý povedie pani učiteľka Martina Vaščáková.

Kráľovanka – Majú vaše deti silné hlasy a hereckého ducha? Prihláste ich na náš hudobno-
dramatický krúžok, kde zažijú množstvo zábavy, budú sa môcť vžiť do rôznych hereckých
a speváckych rolí, skúsiť si, aké je byť skutočným divadelníkom, preskúmať svet scenáristiky
či muzikálu. Deti bude viesť naša skúsená kolegynka Miroslava Bereščíková.

Tanečná gymnastika – Elegancia, krása, ladnosť, pohyb a zábava. To všetko nájdu deti
v našom krúžku tanečnej gymnastiky, ktorý v sebe nesie prvky tanca a športovej gymnastiky.
Ideálne pre dievčatá akéhokoľvek veku. Nebojte sa prísť, naša pani trénerka Adéla Forrai
vaše deti s radosťou očakáva.

Plavecký krúžok – Nielen v týchto časoch je skvelé učiť sa otužilosti. Plavecký krúžok ponúka
okrem tohto benefitu posilnenie svalov, podporí správne držanie tela, vytrénuje pľúca a vy sa
už nebudete musieť obávať, že si vaše dieťa vo vode neporadí. Krúžok povedú pani učiteľky
Viktória Janeková, Andrea Vojtášová a Andrea Kašprišinová.

Športové hry – Lopta už dlhodobo patrí medzi najvyužiteľnejšie detské hračky a hry. Hry s
loptou zvyšujú u detí senzomotorické schopnosti a fyzickú kondíciu. Je neskutočne variabilná
a náš krúžok je toho dôkazom. Ponúkne futbal, floorbal, volejbal či hádzanú. Krúžok povedie
pán učiteľ Yurii Kalii.

Angličtina hrou – Baví vaše deti hrať sa so slovíčkami? Majú chuť naučiť sa niečo z
angličtiny? To je ten správny krúžok! Deti v ňom nájdu veľa farebných obrázkov, krížoviek
a slovíčok, chýbať nebude hudba či zaujímavosti z anglických reálií a miest. Krúžok povedie
pani učiteľka Monika Ficeriová.

2. STUPEŇ

Počítačový krúžok – Žiakom na druhom stupni určite zlepší náladu krúžok, kde sa budú môcť
zdokonaliť vo svojich doposiaľ nadobudnutých počítačových znalostiach. Informatika patrí
k základom súčasného vzdelania. Objavovať počítače a ich možnosti, prácu s internetom,
aplikáciami a rôznymi programami sa môžu vaše deti učiť aj na našom krúžku, ktorý povedie
pani učiteľka Erika Marhevková Šimová.

Technický krúžok – Ak chcete spojiť teóriu s praxou, tento krúžok je to pravé.
Pripraví deti nielen na technickú olympiádu, ale ich aj zdokonalí v praktickej oblasti.
Na vaše deti sa teší pani učiteľka Mária Vozáriková.

Plavecký krúžok – Otužilosť, správne držanie tela, správny vývoj pľúc a dýchania sú
základnými benefitmi plávania. Čím viac možností, tým viac rozvoja. Aj žiakom druhého stupňa
ponúkame možnosť podporiť zdravie plávaním. Neváhajte, prihláste sa. Krúžok povedie pán
učiteľ Vladimír Mišenko.

Loptové hry – Loptové hry naučia vaše deti základom basketbalu, športu, ktorého počiatky
siahajú do Spojených štátov amerických. Obľúbený kolektívny šport privedie deti k
pravidelnému pohybu, spolupráci, posilní ich strategické myslenie aj duševnú pohodu.
Súčasťou budú aj ďalšie loptové hry ako volejbal, futbal či hádzaná. Na vaše deti sa teší
učiteľ Yurii Kalii.

Športový krúžok 1 a Športový krúžok 2 – Určený pre 5. - 7. ročník – Deti môžu presedieť
pri počítačoch celé hodiny, ale prečo by to robili, keď môžu stráviť úžasné športové
popoludnie v škole? V športovom krúžku na nich čaká každý týždeň množstvo aktivít. Deti sa
budú môcť vyšantiť pri gymnastických a loptových hrách, okúsia tenis, bedminton aj atletiku.
Krúžok povedú učitelia Stanislav Bucko a Ján Novák.

Výtvarný krúžok – Pre deti je umenie dobrodružstvom. Na našom krúžku budú deti rozvíjať
svoje estetické vnímanie sveta, fantáziu, tvorivosť, manuálnu zručnosť, sústredenie, talent a
chuť tvoriť. Krúžok povedie pani učiteľka Sidónia Birošová.

Hravá fyzika a chémia – Že je fyzika a chémia nudná? Práve naopak! Pokusy v praxi
a zážitkové učenie vaše deti presvedčia, že fyzika nemusí patriť k neobľúbeným predmetom
v škole. Na deti a nové objavy sa teší naša pani učiteľka Júlia Imrichová a pán učiteľ Marián
Širý.

Zábavná nemčina - Hlavne s úsmevom a radosťou! Aj takto sa dá získať vzťah k cudziemu
jazyku a jeho pravidlám. Naučiť sa nebáť sa konverzácie či gramatiky nemčiny je hlavným
cieľom tohto krúžku, ktorým vaše deti prevedie náš pán učiteľ Tomáš Grančay.

História hravo - Aktívne poznávanie dejín, lepšia orientácia v historických reáliách,
prepájanie historických súvislostí a celkové zatraktívnenie dejepisu – to sú ciele krúžku,
ktorý povedie pán učiteľ Tomáš Grančay. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú
bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy, schopnosť orientovať sa v historickom čase a
priestore, naučia sa vnímať kultúrne odlišnosti a odhaľovať príčiny, priebeh a dôsledky
historických udalostí.

Angličtina hrou – Hry na rozvoj slovnej zásoby, zaujímavé a netradičné vyučovacie metódy
a predovšetkým spoznávanie anglických reálií a miest – to všetko nájdu vaše deti v tomto
krúžku, ktorý povedie pani učiteľka Monika Ficeriová.


Milí rodičia, najmä mladších žiakov
  •     neplňte si cez deti  svoje neuskutočnené sny (futbalové, hokejové, tanečné, umelecké a pod.)
  •     nedajte na vplyv okolia.
Vybrať si záujmový útvar preto, lebo sa mu páči pani učiteľka/ pán učiteľ, tréner, chodia tam kamaráti, vyhovuje  čas a miesto krúžku? Samá voda. Po niekoľkých hodinách ho práca v takom záujmovom útvare prestane baviť a nespokojnosť, nuda a na to číhajúce menšie - väčšie problémy sú na svete.

Ako teda objaviť a rozvíjať skrytý talent?
Z vlastnej skúsenosti, keď som sa snažila byť dokonalou matkou (veď učiteľka), môžem povedať, že vždy zvíťazí dieťa, za ktoré chceme my, rodičia,  rozhodovať. V mojej rodine som  hru na hudobný nástroj presadzovala viac-menej úspešne počas celej základnej školy, no od ukončenia deviatky, nezaznel u nás ani tón. Zato plávanie a IKT pretrvali dodnes. Záujmy, aj keď krátkodobé, určite spestria a obohatia detstvo, ale môžu aj potlačiť alebo odviesť pozornosť úplne iným smerom.
Čo navrhujeme?
V tejto škole už funguje podobný návod:
Angličtina metódou Jolly Phonics sa niekoľkokrát do roka prezentuje formou otvorených hodín pre deti rodičov i učiteľov. Veď raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.
Prečo to neurobiť aj so záujmovými útvarmi?  Prvé hodiny nech deti absolvujú nezáväzne a vyskúšajú si viac záujmových útvarov a uvidí sa, čo ich chytí...
Ak nám ide o dieťa, nie o svoje a školské záujmy, zmeňme prístup na:  príde, pozrie a zistí. Ale potom už podporme a rozvíjajme tento záujem či malý – veľký talent.

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem