Riaditeľka ZŠ s MŠ, Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove udeľuje z prevádzkovo-organizačných dôvodov deťom MŠ a žiakom ZŠ riaditeľské voľno dňa 18. novembra 2022.
Ďakujeme za pochopenie.

  • 18.11.2022
  • 08:11

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem