V piatok do školského klubu detí zavíta ujo poľovník. Porozpráva deťom o tom, aké zvieratká môžu stretnúť na prechádzke v lese a vysvetlí im a ako je potrebné sa o tieto zvieratká starať, hlavne v  tomto zimnom období.
Nakoniec si budú môcť poobzerať niektoré vzácne trofeje z jeho zbierky ako parohy srnca, jeleňa, daniela, či pohladkať kožuštek líštičky – kmotričky.
  • 11.02.2022
  • 09:02

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem