Žiaci sa musia svedomito pripraviť na riešenie úloh okresného kola matematickej olympiády. Náplňou olympiády sú aplikačné a logické úlohy. Zadania budú praktické a budú monitorovať rôzne životné situácie.
  • 26.01.2022
  • 08:01

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem