Okresné kolo nemeckej olympiády je výsledkom snáh žiakov našej školy aj z tohto predmetu. Žiaci sa zúčastnia online vypracovania testu, ktorého súčasťou bude počúvanie a čítanie nemeckých textov s porozumením. Držíme im palce. 
Wir halten ihnen unsere Daumen! 
  • 19.01.2022
  • 09:01

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem