O škole

Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove vznikla 1. 9. 2021. Sme modernou školou, na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií a pripraví ich na život v treťom tisícročí.

čítať viac

Nadchádzajúce udalosti pre mesiac Jún

27 Jun
Strava

27.06.2022

08:06

Prešov

viac

Učitelia

Nadchádzajúce udalosti v mesiaci Júl

Pre mesiac Júl momentálne neplánujeme žiadne podujatia

0
Štastné deti
0
Štastní učitelia
0
Krúžky
0
Podujatia
0
Exkurzie
0
Súťaže

Máte nejaké otazky?

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem