Vedenie školy                   

 
Riaditeľka školy: PaedDr. Rodáková,  Renáta
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Janeková, Viktória
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Eštočinová, Silvia
Zástupkyňa pre materskú školu:  PaedDr. Oľšavská, Júlia PhD. 
 
Rozšírené vedenie školy
 
Vedúca ŠKD : Šefčíková, Bibiána
Predseda Rady školy : RNDr. Širý, Marián

Vedúca školskej jedálne : Zápotocká, Mária, DiS.
Tajomníčka školy : Ing. Bičejová, Ľuba, PhD. 
Účtovníčka: Ing. Milena Haľková
Referent PaM: Peter Mihálik

Kuchárky
Kušnírová Martina hlavná kuchárka
Karabinošová Darina kuchárka
Uličná Zuzana kuchárka
Segedyová Alena pomocná sila
Slivková Jana pomocná sila

Kontakt
 email: : zss.zsms.namkralpok@gmail.com /  +421 0517713332Číslo účtu
Číslo účtu pre úhradu stravného sa nemení. Zostáva to isté ako minulý školský rok.
Číslo účtu : SK 9775 0000 0000 400 805 1492
ČSOB - banka

Objednávanie stravy pre ZŠ a MŠ
Naša ŠJ  je zapojená do programu školské mlieko.
Školský mliečny program -   je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciách. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

Školské ovocie  
Naša školská jedáleň sa zapojila do programu „Školské ovocie“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Školská jedáleň nebude používať ovocie a zeleninu na prípravu jedál, ale suroviny budú podávané spoločne s obedom.
Cieľom  programu je:
• zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku,
• zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku,
• znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí,
• podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Celkovo bude dotovaných šesť základných druhov ovocia, päť druhov zeleniny a tri druhy ovocných či zeleninových štiav.
Ovocie - jablká, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne
Zelenina - paprika, rajčiak, reďkovka, kaleráb, mrkva
Spracované ovocie a zelenina - šťavy - mrkvová, jablková a mrkvovo – jablková

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem