Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo emailom.
email:
zsms.namkralovnejpokoja@gmail.com

Zástupca pre 2. stupeň ZŠ:
estocinova.nkp4@gmail.com

Zástupca pre 1. ZŠ:
janekova.nkp4@gmail.com

Zástupca pre MŠ:
zsms.nkp4@gmail.com

Tajomník školy:
tajomnik.nkp4@gmail.com

Jedáleň:
zss.zsms.namkralpok@gmail.com    /   +421 0517713332

ŠKD
skd.nkp4@gmail.com

Kancelária:
mob:+421 905 846 748 / +421 0517713331

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem