Občianske združenie EPERKO

EPERKO o.z  pri ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja č.4 v Prešove bolo zriadené za účelom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania detí a žiakov, ktorí navštevujú túto školu. Naším cieľom je predovšetkým rozvoj športovej, záujmovej a kultúrnej činnosti v škole. Prácou s deťmi, mládežou prispievame k zachovaniu,  rozvíjaniu tradícií a kultúrneho dedičstva. 

Tieto ciele budeme realizovať  vytváraním podmienok pre rozvoj športových a kultúrnych aktivít prostredníctvom grantových projektov v oblasti komunitného, regionálneho a ekonomického rozvoja. 

Pilotnými projektmi boli „Beh štyroch mostov“ a projekt „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Prostredníctvom vyzbieraných finančných prostriedkov z týchto projektov sme zakúpili Lanovú pyramídu. 

Našou víziou je vybudovanie multifunkčného športového ihriska.  Výstavbou multifunkčného ihriska umožníme prístup k športu, nakoľko loptové hry a športy zlepšujú celkový vývin u detí. 

Venovaním 2% zo svojich daní pomôžete aj vy s vybudovaním multifunkčného ihriska v areály školy.
 
SK62 7500 0000 0040 2701 8532
IČO 521 08 511
adresa: EPERKO o.z.
Matice slovenskej 14287/13, Prešov 08001
Vyhlásenie.pdf 325.4 KB

Členovia Eperka:

Štatutár:  PaedDr. Andrea Vojtášová
Podpredseda: Mgr. Andrea Kašprišinová
Ostatní členovia:
Mgr. Monika Križanová
Mgr. Ivana Melník Bačková
Mgr. Silvia Turčíková
RNDr. Marián Šíry
PaedDr. Mária Vozáriková
PaedDr. Andrea Fecková

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem