ZOO Košice chová cca 1500 zvierat, ktoré sú zastúpené takmer v 300 druhoch. Je jediná na Slovensku, kde môžu návštevníci vidieť  tulene obyčajné, tučniaky jednopáse,  kondory veľké a mnohé iné druhy. 

zdroj: https://zookosice.sk/
  • 06.01.2022
  • 08:01

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem