Vieme, čím mamičku potešíme.
Druhá májová nedeľa sa nesie v znamení sviatku Dňa matiek, preto ponúkame tvorivé dielne, kde si detí školského klubu vlastnoručne vyrobia pekný darček pre mamičku.


  • 06.05.2022
  • 14:05

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem