Okresné kolo dejepisnej olympiády sa tohto roku bude niesť v duchu prvej a druhej svetovej vojny.
Žiaci si zmerajú svoje vedmosti z tohto obdobia a tiež sa otestujú ako poznajú svoje národné dejiny. 
Držme im palce, aby sme mali nových nádejných historikov, ktorých baví história a prejavujú o ňu záujem. 
  • 09.02.2022
  • 09:02

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem