Všetky oddelenia ŠKD sa 20.04. stretnú pri netradičných športových hrách na školskom ihrisku.  Deti budú súťažiť v rôznych disciplínach, počas ktorých sa budú môcť odreagovať a posilniť tak súdržnosť a dobré vzťahy medzi sebou.
 
 

  • 20.04.2022
  • 14:04

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem