Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?
      Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

Počas mesiaca marec sa deti všetkých oddelení ŠKD zapoja do projektu:  Marec- mesiac knihy. Projekt bude zameraní na teoretickú časť ( rozprávanie o Martinovi Hrebendovi, legendárnom šíriteľovi slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti) a praktickú časť ( zhotovenie ilustrácie knihy). Cieľom projektu je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.   

  • 28.03.2022
  • 14:03

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem