Projektový deň: „Tu žijem , tu som rád“

V rámci tohto projektu "prevedieme" deti mestom Prešov.  Oboznámime ich s kultúrnymi pamiatkami mesta, s jeho históriou, významnými osobnosťami mesta...
V praktickej časti každé oddelenie vytvorí projekt  o svojom meste.  
  • 14.02.2022
  • 14:02

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem