Tvorenie je pomerne príjemným proces, v ktorom môžeme odhaľovať, aké talenty sa v nás ukrývajú. Má rôzne podoby – kreslenie, tancovanie či písanie. Práve poslednému spomínanému sa budeme venovať trochu podrobnejšie, teda metóde tvorivého písania. 
Tvorivé písanie predstavuje súbor aktivít, ktoré motivujú k hre a spôsobu, ako využívať jazyk originálne. Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiaka využívať vlastnú kreativitu tým, že do aktivity zapája celú svoju osobnosť, svoje skúsenosti, emócie, inteligenciu, predstavivosť či obrazotvornosť. 
Vo vyučovacom procese má tvorivé písanie niekoľko významných funkcií – učí žiakov eliminovať svoje obavy z písania, pestuje ich obrazotvornosť, učí ich myslieť, počúvať samých seba, svoje zmysly, je prostriedkom sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarozvoja.
Táto metóda je pomerne obľúbenou aktivitou žiakov na hodinách slovenského jazyka. Počas vianočných prázdnin mali aj naši štvrtáci možnosť okúsiť, ako píšu skutoční dospelí spisovatelia. Ich úlohou bolo vytvoriť vlastnú rozprávkovú knihu s ilustráciami. Okrem tvorivého písania si teda skúsili aj úlohu ilustrátora.
Úloha dopadla na výbornú. V pondelok po prázdninách s hrdosťou prezentovali svoje príbehy. Mnohým sa rozžiarili oči, keď mohli svojim spolužiakom porozprávať, o postavách, ktoré spočiatku žili len v ich predstave a neskôr na papieri dostali konkrétnu podobu. Niektorí zo žiakov už majú jasnú predstavu o tom, ako ich knihy budú pokračovať.
A nám – čitateľom – neostáva iné, ako sa tešiť na to, čo vymyslia. Je veľmi dôležité v deťoch zapaľovať ohník tvorivosti už od mala a dozerať na to, aby časom nevyhasol J 
 
                                                                                                                       Mgr. A. Čechová 

  • 17.01.2022
  • 10:01

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem