V pondelok 14. 2. si pripomíname sviatok sv. Valentína. Aj keď si mnohí v tento deň spomínajú na prvú lásku, alebo si ju vyznávajú, história nám odhaľuje pôvod tohto sviatku už dávnej minulosti. 
V tento deň si spomíname na život, pôsobenie a dielo sv. Valentína. Kto teda bol sv. Valentín? 
Tento významný muž pochádzal z mesta Terni na juhu dnešného Talianska, z regiónu zvaného Umbria. Vieme, že v roku 197 sa vo svojom rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil aj v cisárskom meste Rím. 
Dôvody, prečo si naňho mnohí zamilovaní spomínajú sa spája s vládou cisára Claudia II.
Claudius II. bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a staval sa s odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal svojim vojakom vstupovať do manželstiev. 
Práve biskup Valentín tento zákaz ignoroval a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Práve tu je možné nájsť prapôvod tohto sviatku. 
Činy biskupa Valentína sa dostali až k cisárovi, ktorý dal rebelujúceho biskupa uväzniť. Vo väzení dokonca liečil chorých kresťanov. Dňa 14. februára roku 269 kat mečom ukončil jeho život. Traduje sa, že pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika. Jej otca, Asteria, uzdravenie dcéry presvedčilo o moci Ježiša Krista a s celou svojou rodinou sa mu pred jeho smrťou dal pokrstiť.
Obvinený biskup bol popravený sťatím na  ceste Via Flaminio. Jeho traja učeníci Valentínovo telo preniesli do svätcovho rodného mesta, kde ho pochovali a nad jeho hrobom postavili jemu zasvätenú baziliku. 

Zdroj:
Ravik, O světcích a patronech, 2006. Praha: Levné knihy KMa. S. 680. ISBN 80-7309-343-X
Obrázok: https://www.dobrenoviny.sk/c/93508/ako-vyzeral-sv-valentin-vedci-prvykrat-odhalili-jeho-podobizen

  • 14.02.2022
  • 08:02

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem