Deti hravou formou a zaujímavými aktivitami sa oboznámia so stavbou ľudského tela a jeho základnými orgánmi. Zoznámia sa s ich funkciami a dozvedia sa niečo nové aj o najvzácnejšej tekutine v našom tele – krvi. Chýbať nebudú ukážky z ošetrovania maskovaných poranení.

  • 12.05.2022
  • 14:05

Táto webová stránka používa cookies.

nepoužívame žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Používame iba 3 cookie nevyhnutné pre fungovanie. Sú dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstránia

Rozumiem